Navelbreuk

Wat is een navelbreuk?

Een navelbreuk is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. Een navelbreuk bevindt zich in de navel. Een navelbreuk ontstaat door uitrekking van de buikwand. Deze uitrekking kan ontstaan door bijvoorbeeld zwaar tillen, toename van lichaamsgewicht en veel hoesten. Het is mogelijk dat de uitstulping een deel van de buikinhoud bevat. Je kunt pijn en een branderig gevoel ervaren rondom de uitstulping. Een navelbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan bij aanhoudende druk van zwaar tillen of veel hoesten groter worden. Bijkomend risico is het bekneld raken van de uitstulping waarna een spoedoperatie nodig is.

 Een navelbreuk kan aangeboren zijn, hierbij treedt meestal spontaan herstel op binnen de eerste 3 levensjaren. Er is dan ook geen sprake van een ernstige aandoening. Beklemming van een navelbreuk op kinderleeftijd is zeldzaam.

De operatie

Om een navelbreuk te verhelpen wordt een snede gemaakt ter plaatse van de breuk. De uitstulping wordt opgeheven. Bij een kleine breuk wordt de zwakke plek in de buikwand hersteld door gebruik te maken van de buikwand zelf. Bij een grotere breuk wordt een netje aan de buikwand gehecht om de zwakke plek te verstevigen.

Welke ongemakken of verwikkelingen kunnen voorkomen na een navelbreukherstel?
Na een navelbreukherstel kunnen een aantal zaken optreden, oa: een bloeduitstorting, een wondinfectie, een infectie van het netje. Een navelbreukherstel kan terugkomen na de operatie, men spreekt dan van een recidief en een nieuwe operatie is dan soms nodig.

DP-logo_ICOON

Deze informatie wordt je aangeboden door dr. Els Van Dessel en de praktijk.